Landing Page

Elementy raportu z wyceny:

W zależnosci od zakresu prac

Raport z wyceny jest opracowaniem kilkunasto lub kilkudziesięcio stronicowym, przygotowanym podczas serii spotkań z właścicielem przedsiębiorstwa lub projektu. Raport zawiera następujące elementy:

 • Odnośniki do regulacji prawnych sankcjonujących wycenę,
 • Szczegółowy opis przedsiębiorstwa
 • Analiza konkurencji
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa
 • Opis składników majątkowych
 • Prognozy finansowe na bazie dotychczasowych wyników
 • Wycena minimum dwoma metodami

Każdorazowo, dostosujemy zakres do twoich potrzeb, rozmiaru przedsiębiorstwa, oraz wymogów zewnętrznych (np. inwestora).

Przykładowe warianty wycen

Uwaga! każdy projekt wyceniany indywidualnie - poniżej tylko przykłady

Kalkulacja
Bez nacisku na dokumentację
 • Wycena 2 metodami
 • Uproszczony komentarz
 •  
 •  
 •  

Wycena
uproszczona


Solidna informacja o wartości spółki
 • Podstawy prawne wyceny
 • Wycena 2 metodami
 • Aktualizacje przez 3 miesiące
 •  
 •  
Favorite

Wycena
pełna


Najczęściej wybierana oferta
 • Podstawy prawne wyceny
 • Wycena kilkoma metodami
 • Aktualizacje przez 6 miesięcy
 • Otoczenie biznesowe
 • Opinia biegłego rewidenta

Memorandum
inwestycyjne


Na potrzeby pozyskiwania finansowania
 • Zakres jak w wycenie pełnej
 • Analiza konkurencji
 • Analiza modelu biznesowego
 •  
 •  

Zaufaj sprawdzonym wzorcom

Nasze analizy ekonomiczne w ramach wycen posiadają istotne wyróżniki

 • Wymogi urzędu skarbowego

  Wymogi US

  Potwierdzona zgodność z wymogami urzędów skarbowych.

 • Rozbudowany raport

  Kilka metod wyceny

  Raport zawiera zazwyczaj wycenę kilkoma metodami.

 • Wycena praw majątkowych

  Wycena praw majątkowychh

  Wyceniamy również prawa majątkowe.

 • Opinia biegłego rewidenta

  Opinia biegłego rewidenta

  Opcjonalny element warty rozważenia.

 • Projekty IT i digital media

  Projekty IT/ internet

  Wyceniamy też projekty "nowej ekonomii".

 • Wycena pod inwestora

  Wycena pod inwestora

  Wycena jako etap pozyskania finansowania.

Zaufali nam:

Supernova IDM Fund Mazowiecki Inkubator Technologiczny Hatak Spryciarze
Jestem bardzo zadowolony z tempa prac oraz finalnego efektu. Specjaliści z Epic Ventures biorą sprawy w swoje ręce, mają gotowe procedury i wzory, praca idzie szybko i sprawnie.
Krzysztof Żegliński
- Hatak.pl